SERTIFIKATEYÊN RAMÛMÊ

namûs-sertîfîka2
namûs-sertîfîka1
rûmet-sertîfîka3